Pain Feeling Quotes in Kannada

ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಭಾವನೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಈ ಕವನವನ್ನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಜನರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕವನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬಹುದು. ದುಃಖವು ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು … Read more