Pain Feeling Quotes in Kannada

Pain Feeling Quotes in Kannada

ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಭಾವನೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಈ ಕವನವನ್ನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು…